MOTIUS PELS QUALS DEMANEM ES RESPECTI LA PROPIETAT PRIVADA DE TOTES LES EDIFICACIONS CONSTRUÏDES EN L’ILLA ABANS DE 1988.

Inici

 

 

 

 

 

La nostra sol·licitud perquè es respecti la propietat privada de totes les edificacions incloses en zona de domini públic segons aquesta partió es basa en els següents motius:

 

 

PERQUÈ...

 

1- Les edificacions van ser construïdes legalment amb tots els permisos pertinents. Totes tenen les autoritzacions i llicències administratives pertinents que es demanaven.

 

2- Tots els edificis afectats respecten i estan correctament integrats en el paisatge de l’illa, són petites edificacions que no superen els tres pisos.

 

3- Molts edificis per la seva antiguitat formen part de la història de l’illa.

 

4- Molts edificis són negocis turístics que representen importants pilars per a l'economia de Formentera.

 

5- La destrucció a llarg termini de totes les cases afectades implica una major aglomeració de gent en els pobles principals de l’illa.

 

6- Aquesta partió afecta a més d'un 30% de la propietat privada de l’illa i no ha tingut en compte les seves característiques físiques ni dimensionals.

 

7- El mètode de transformació de la propietat privada en una concessió deixa indefens i sense indemnització a l'afectat. Cas especialment greu en la nostra illa on la nova construcció està molt limitada i a més compte amb uns preus superiors als de la mitjana espanyola.

 

8- La partió que s'ha realitzat en l’illa és injust, injustificat i discriminatori en alguns trams. Arriba a tal grau que sembla confondre els conceptes de protecció de la costa amb els de protecció de la naturalesa.