Inici      

LES NOSTRES PRINCIPALS CRÍTIQUES AL “DESLINDE”

 

1- PROTECCIÓ DE LA COSTA, NO ÉS EL MATEIX QUE PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT

 

Aquest “deslinde” va sorgir d'una proposta emesa al Ministeri de medi ambient pel grup GOB (Grup Ornitològic Balear) per a evitar l'edificació massiva de les platges. L'objectiu d'aquesta proposta era la protecció de la naturalesa, no l'expoliació de totes les propietats incloses.

 

És un fet que aquest “deslinde” va més enllà del que és la protecció de la costa. En efecte, el que demostra és que la Demarcació de Costes pretén abastar quanta més propietat, millor. Una cosa és la protecció de la naturalesa, que hauria d'estar regida per lleis com la de Protecció de Parcs Naturals (L.E.N), i l'altra és la protecció de la Costa. Per exemple: Amb quina justificació s'inclou en zona de domini públic edificacions construïdes a més de 200 mts de la platja? Quin mal fa al litoral una caseta construïda des de fa més 50 anys?

 

Certament, amb el “deslinde” actual, Costes no fa cap distinció entre duna fixa, duna mòbil, duna fòssil, roques, protecció a la naturalesa i protecció de la costa.

 

 

2- PERQUÈ IGNORA LA REALITAT FÍSICA, HISTORICA I ECONÒMICA DE L’ILLA

 

Ignora la Realitat Física de l’illa:

 

En l'exposició de motius de la llei de Costes de 1988 se'ns recorda que l’orla del litoral espanyol té una amplària d'uns 5 km (equivalent a un 7% del territori nacional). Aquesta Llei, els seus principis i mesures, es van fer inspirant-se en aquests càlculs.

 

L'impacte de la seva aplicació indiscriminada a la nostra petita illa de 82 km2 és enorme. Així, aquest “deslinde” implica l'afectació de més d'un 30% de la propietat privada de l’illa (un efecte 4 vegades més gran del que s'esperaria en el cas del litoral peninsular).

 

Ignora la nostra Història:

 

Incloent tota classe d'edificacions indiscriminadament: Algunes de les cases afectes estan construïdes des de fa més de 50 anys. També inclou edificis emblemàtics com l'Hotel Roca Bella (que va ésser el primer hotel que es va construir a Formentera, al 1957) i que, a més, és un dels nostres hotels més representatius. Aquest és un exemple, però també podríem parlar d'altres molt importants com el Bluebar (un dels locals amb més tradició turística a l’illa), el Restaurant Tanga o el Restaurant Molí de Sal (dos “clàssics” de la zona de “Ses Illetes”).

 

 

Ignora la nostra Economia:

 

És un fet, una realitat: Formentera viu del turisme. Endur-se el turisme és voler abandonar a les gents de l’illa a les seves sorts. Per què atacar la propietat privada d'hotels, bars, restaurant i apartaments si n’hi ha pocs i a més donen un servei a les nostres gents i visitants?

 

Pensar que en 50 anys es fondran totes les cases, restaurants i hotels afectats pel “deslinde” és una barbaritat. És danyar el motor de l'economia de l’illa (el turisme) i per tant , és danyar als fills de Formentera…

 

 

3- PERQUÈ NO ÉS IMPARCIAL

 

Al parlar d'injustícies podríem concentrar-nos en els zig-zags del “deslinde” en les zones de Migjorn, És Carnatge i’S Estany Pudent o en altres exemples que ens deixen sense paraules (veure exemples concrets d'injustícies d'aquest “deslinde”).

 

Paradoxalment totes les edificacions afectades són petites construccions, mentre que les construccions de major envergadura (com l'Hotel Club la Mola, el Maryland i el Formentera Platja no han estat inclosos en la zona de domini públic).

 

 

4- PERQUÈ HA ESTAT CRITICAT PER TOTS DES DEL SEU ORIGEN

 

És un fet, que tots, des d'Ajuntament, Organismes Locals, antics càrrecs del departament de Costes de Balears (D. Antonio Mulet) i polítics de diferents colors han criticat aquest “deslinde” per imparcial i perquè ignora les característiques diferencials de l’illa.

 

5-PERQUÈ NO DIFERÈNCIA ENTRE DUNES FIXES I DUNES MÒBILS

 

El canvi bàsic que es produeix en la nova llei de Costes de1988 és el de passar a incloure en zona de domini públic a les dunes fixes, però només la quantitat de duna fixa “necessària” per a estabilitzar la platja, i no “tota” la duna fixa com s'ha fet en aquest “deslinde”.

 

Pretendre partionar basant-se en la totalitat de la duna fixa, com aquí s'ha fet, ens duu a incloure dins zones de protecció a propietats que gens tenen a veure amb la protecció de la costa. Perquè si s'hagués aplicat el “deslinde” de la mateixa manera per exemple a Andalusia, llavors hauríem d'incloure quilòmetres de les seves dunes dintre de la zona de domini públic!.

 

 

 6- PERQUÈ HA IGNORAT LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DE L'AJUNTAMENT DE FORMENTERA

 

A més, la Demarcació de Costes ha ignorat les qualificacions urbanístiques de l'Ajuntament de Formentera i ha arribat a incloure en zona de domini públic propietats incloses en zona urbana (com és el cas de l'Hostal Sa Roqueta) que va ser aprovat com nucli urbà a les últimes normes subsidiàries de Formentera de 1989.