1. REFLEXIONS INICIALS

2. LLEI DE COSTES I "DESLINDE"

3. LES NOSTRES PRINCIPALS CRÍTIQUES AL “DESLINDE

4. EXEMPLES DE LES INJUSTÍCIES D'AQUEST “DESLINDE”

5. CASOS CONCRETS D'AFECTATS-FOTOS

6. PERQUE DEMANEM QUE ES RESPECTI LA PROPIETAT PRIVADA

7. ARTICLES PREMSA I ARTICLES D'OPINIÓ

8. EL FUTUR DE FORMENTERA

9. AJUDA'NS: LA TEVA SIGNATURA ÉS FONAMENTAL

10. ENVIAR COMENTARI

11. FÒRUM D'OPINIÓ

12. ORGANISMES QUE DONEN SUPORT A AQUESTA INICIATIVA

 

     

 S.O.S des de FORMENTERA

Des de quan PROTECCIÓequival a EXPOLIACIÓ?

(Per la justícia i el respecte de la propietat privada de les edificacions legalment construïdes a Formentera abans de la llei de Costes de1988).

 OBJECTIU

 A través d'aquesta web pretenem donar a conèixer la realitat del problema del “deslinde” de Costes a Formentera (aprovat en Consell de Ministres en 1997): El seu origen, les seves implicacions i el futur que se'ns planteja als afectats.

El nostre objectiu final és demanar a l'Administració de l'Estat que prengui consciència i responsabilitat per la forma en que s’ha practicat el “deslinde” a la nostra illa. Un “deslinde” que ignora totalment les característiques geogràfiques, històriques i econòmiques de Formentera.

Sol·licitem la teva signatura per a demanar al Govern i a altres Organismes Oficials que es realitzi un nou “deslinde” de Formentera més just i més d'acord amb la realitat de l’illa, i en tot cas, per a demanar que es respecti la propietat privada de totes les edificacions legalment construïdes en la nostra illa abans de 1988. Construccions que en el seu moment varen rebre les llicències i autoritzacions administratives pertinents per a realitzar-se.

Moltes gràcies per la teva col·laboració,                                                 Afectats pel “deslinde” de Costes de Formentera.                    contacte

 

 

Agraïm al poble de Formentera l'enorme acollida i suport que està tenint la nostra iniciativa